Offentliga moln priskrig sätta större press på interna IT

För IT-avdelningar, trycket från offentliga molnleverantörer växer mer intensiv dag. Medan offentliga molntjänster kan ha varit vanlig vanilj och prickig även ett år eller så igen, de alltmer blir mer robust, pålitlig och säker – liksom billigare. Det finns också en hel del skugga det nu i företag som abonnerar på olika molntjänster för att komma runt IT-avdelningar.

I ett senare inlägg på Informationweek, Michael Biddick, VD för Fusion PPT, konstaterar att företagens IT-avdelningar måste koncentrera sig på IT as a Service (ITaaS) att konkurrera och erbjuda större värde än externa tjänster.

ITaaS är mer än bara en annan galen “Aas” akronym. Det är den metod som behövs för att fånga och leverera interna IT värde till verksamheten i en tid när molnplattformar virvla runt verksamheten landskapet.

Det finns ett brådskande för att omfamna ITaaS, Biddick påpekar. “Konkurrensen från offentliga molntjänster är hård,” med, Amazon, Google och, Microsoft, nu engagerade i ett moln priskrig. Detta betyder en sak för IT-ledare med interna avdelningar: dags att kliva upp spelet.

Kvaliteten på tjänsten är där IT-ledare kan ha företräde framför de offentliga molntjänster, Biddick stater. Och att uppnås genom att omfamna ITaaS.

Emellertid är ITaaS inte något som kan stod upp över natten. ITaaS är ett långsiktigt åtagande som måste vävas nära till verksamheten, Biddick påpekar.

Här är Biddick råd för att göra ITaaS arbete en spel-växlare för företagets IT

Flytta snabbt, vara proaktiva och ta bort så mycket byråkrati som möjligt. “Byråkrati är din fiende, och över planering kommer att döda projektets momentum”, säger Biddick. “Sträva efter snabba vinster som har en omedelbar effekt.” Två områden där effekterna kan vara omedelbar och uppskattas av företagskunder – ändrings- och tillbudshantering.

Men sätta upp realistiska framsteg milstolpar. “Bit inte bort för mycket, det är mycket bättre att visa små förbättringar med resultat i 90 dagar eller mindre”, säger Biddick.

Vara transparent, och fastställa grundläggande mått för att mäta IT-tjänster framsteg och lyhördhet. Överväga nyckeltal och kvalitetsstyrningsstandarder som kommer att visa fortsatta framgångar till ledningen, råder Biddick.

Bygg och erbjuder tekniska och affärstjänster kataloger. Dessa ska fånga “fall yrkesmässig användning, kostnadsinformation och efterfrågan förväntningar” Biddick avser. “Precis som med online shopping, kan kunderna välja och kombinera IT tjänster och se hur lång tid det tar att ta emot dem och vad de kostar, om du laddar upp eller inte.” Den tekniska tjänstekatalog, under tiden, kommer att omfatta “infrastrukturkomponenter som utgör varje tjänst.

Fokus på kunden, inte teknik. En effektiv ITaaS insats är 100 procent fokuserade på kunden, om dessa kunder är interna företagsanvändare, eller verksamhetens kunderna själva.

Cloud, Cloud computing växer upp, en API åt gången, Enterprise Software, söt SUSE! HPE hakar sig en Linux-distributioner, Cloud, Twilio rullar ut nya företag planen lovar mer smidighet, Cloud, Intel, Ericsson utökar samarbetet att fokusera på medieindustrin

(Miniatyr foto: Joe McKendrick.)

Cloud computing växer upp, en API på en gång

Söt SUSE! HPE hakar sig en Linux-distributioner

Twilio rullar ut nya företag planen lovar mer smidighet

Intel, Ericsson utökar samarbetet att fokusera på medieindustrin